EMail  Contrasinal 

1ºESO C: Obradoiro Cruz Vermella "Educación para a Saúde: Alimentación"


O lmartes 15 de marzo o alumnado de 1º de ESO C participará no obradoiro "Educación para a Saúde: Alimentación" en horario de 9:20 a 11:00 h. A actividade, organizada polo departamento de Orientación, terá lugar na súa aula de referencia e os alumnos estarán acompañados polos monitores de Cruz Vermella.