EMail  Contrasinal 

2ºESO: Obradoiro Cruz Vermella "Educación para a Saúde: Prevención do acoso escolar"


O mércores 16 de marzo o alumnado de 2º de ESO participará no obradoiro "Educación para a Saúde: Prevención do acoso escolar" co seguinte horario: 2º ESO A de 8:30 a 10:10h, 2º ESO B de 10:35 a 12:15h . A actividade, organizada polo departamento de Orientación, terá lugar nas súas aulas de referencia e os alumnos estarán acompañados polos monitores de Cruz Vermella.