EMail  Contrasinal 

Novas


05/10/2021

Protocolo de adaptación ao contexto Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia paro o Curso 2021/2022 (Versión 01/10/2021)


17/09/2021

Calendario escolar para o curso 2021/22


15/09/2021

Transporte Escolar Bacharelato

https://tmg.xunta.gal/xente-nova-como-conseguila

10/09/2021

Fondo solidario de libros de texto e axudas material para o curso escolar 2021/22. Listas definitivas de libros adxudicados publicadas. Poden consultarse no taboleiro do centro.


03/08/2021

Convocatoria de bolsas para Bacharelato (curso 2021/22): aberto o prazo de presentación de solicitudes dende o 03/08/2021 ata o 30/09/2021

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

09/07/2021

Fondo solidario de libros de texto e axudas material para o curso escolar 2021/22. Listas provisionais de admitidos e excluídos publicadas. Poden consultarse no taboleiro do centro. Prazo para presentar reclamacións: 12 e 13 de xullo de 2021.


21/06/2021

Listaxe libros de texto Curso 2021/2022


14/04/2021

Devolución de libros de texto adquiridos co Fondo Solidario