EMail  Contrasinal 

Novas


22/12/2020

Procedemento admisión Curso 2021/22

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

13/11/2020

Criterios e procedemento de distribución de máscaras

ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en , educación secundaria obrigatoria en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

12/11/2020

Horario Titorías Pais 2020 - 2021


05/10/2020

Calendario escolar para o curso 2020/2021


01/10/2020

PROTOCOLOS COVID-19. Inclúense nos documentos adxuntos os "Protocolos Covid-19" que deberán seguir o alumnado e as familias durante o curso 2020/2021. Última actualización: 01/10/2020


18/09/2020

Horario do centro para o curso 2020/2021


15/09/2020

Fondo solidario de libros de texto e axudas material para o curso escolar 2020/2021: consultar o listado de admitidos e excluídos no taboleiro do centro


14/09/2020

Ultima modificación do "Protocolo COVID-19" publicado pola Xunta de Galicia o 04/11/2020