EMail  Contrasinal 

Convocatoria dos Premios Extraordinarios de Bacharelato 2019/2020. Información na páxina https://www.edu.xunta.es/premiosedu/


dog_premios_extraordinarios_bac_19_20.pdf
premios_BAC_tribunal.pdf
premiosbac_1920_listaxe_provisional_alumnado_admitido_0.pdf
premiosbac_1920_listaxe_provisional_alumnado_excluido_0.pdf
premioseso_rendemento_1920_resolucion_lugares_con_anexo_g.pdf