EMail  Contrasinal 

PROTOCOLOS COVID-19. Inclúense nos documentos adxuntos os "Protocolos Covid-19" que deberán seguir o alumnado e as familias durante o curso 2020/2021. Última actualización: 01/10/2020


covid_19_protocolo_familias.pdf
covid_19_protocolo_alumnado.pdf
enquisa_de_autoavaliacion.pdf