EMail  Contrasinal 

ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria en centros docentes públicos dependentes desta consellería, no curso 2021/22


orde_distribucion_mascarillas_21_22
informacion_distribucion_mascarillas
instrucións_distribución_máscaras