EMail  Contrasinal 

Criterios e procedemento de distribución de máscaras


ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en , educación secundaria obrigatoria en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

Criterios e procedemento para a distribución de máscaras.pdf
informacion_distribucion_mascarillas.pdf
INSTRUCCIÓNS ORDE MÁSCARAS definitivo asinado.pdf