EMail  Contrasinal 

Protocolo de adaptación ao contexto Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/2022 (Versión 14/01/2022)


Actualizacion protocolo 20.05.2022
Protocolo curso 2021/2022
directrices máscaras educación 20.04.2022