EMail  Contrasinal 

Protocolo de adaptación ao contexto Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia paro o Curso 2021/2022 (Versión 01/10/2021)


2021_10_01_protocolo_consello_escolar_v2_21_22.pdf