EMail  Contrasinal 

Procedemento de reserva e admisión de alumnado para o curso 2023/2024. A listaxe de admitidos pódese consultar no taboleiro do centro.


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221108/AnuncioG0655-281022-0001_gl.html
ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria para o curso 2023/2024.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221108/AnuncioG0655-281022-0001_gl.html

orde_admision_alumnado_2023_2024
admitidos_centros_adscritos_2023_24
Solicitude_admision_curso_2023_2024
informacion_reserva_admision_2023_24