EMail  Contrasinal 

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230213/AnuncioG0655-200123-0001_gl.pdf
ORDE do 18 de xaneiro de 2023 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, escolarizado nos cursos 2021/22 e/ou 2022/23, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230213/AnuncioG0655-200123-0001_gl.pdf

Axudas_linguas_estranxeiras_2023.pdf